Trashy Soaps respecteert de privacy van klanten, samenwerkingspartners en bezoekers van onze website. Trashy Soaps behandelt uw gegevens vertrouwelijk en zullen deze niet verkopen en niet delen met derden zonder uw expliciete toestemming. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring vindt u informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbaar natuurlijk persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en opleidingsniveau.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Trashy Soaps verwerkt uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening. De volgende persoonsgegevens verwerken wij van klanten en samenwerkingspartners:

  • ·  naam  
  • ·  e-mailadres  

Voor welke doeleinden gebruikt Trashy Soaps uw persoonsgegevens?

Trashy Soaps verwerkt uw gegevens alleen wanneer dat volgens de AVG is toegestaan. We gebruiken gegevens voor de volgende doeleinden:

Contact

Als u contact met ons heeft gehad, bijvoorbeeld face-to-face, per telefoon of per email, dan gebruiken we uw gegevens om te kunnen reageren. Ook gebruiken we de gegevens om contact met u te onderhouden en een nieuwsbrief met uw toestemming te kunnen versturen.

Offertes en projecten

Trashy Soaps verwerkt uw bedrijfs- en persoonsgegevens wanneer u een offerteverzoek verstuurt of wanneer we een project voor u uitvoeren. Trashy Soaps bewaart offerteverzoeken om te kunnen zien of u al eerder een offerte heeft aangevraagd en wat daarvan de inhoud was.

Overeenkomsten

Trashy Soaps verwerkt bedrijfs- en persoonsgegevens om een overeenkomst uit te kunnen voeren. Deze gegevens verwerken we in elk geval gedurende de overeenkomst.

Facturatie

Na uitvoering van een opdracht verwerken we gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen sturen.

Privacy en gebruik van trashysoaps.nl

Bij het gebruik van www.trashysoaps.nl wordt automatisch geanonimiseerde informatie verzameld over het gebruik van de website. Deze informatie bestaat uit de locatie, het type browser, het gebruikte besturingssysteem, hoe lang u op onze pagina bent en de pagina’s die op trashysoaps.nl worden bezocht. Wanneer u onze site bezoekt verzamelen wij geen persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Onze diensten worden zodanig ingericht dat er een passend beveiligingsniveau van toepassing is.

Trashy Soaps zal uw gegevens niet aan derden verkopen. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan verwerkers die namens Trashy Soaps diensten verlenen, is Trashy Soaps met hen een verwerkersovereenkomst overeengekomen. Met de verwerkers zijn afspraken over een goede beveiliging overeengekomen.

Bewaartermijnen

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. Dit bepaalt ook in eerste instantie de termijn die wij hanteren in het bewaren van uw persoonsgegevens. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zolang dat nodig is om u diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Persoonsgegevens worden op een eerder moment verwijderd indien Trashy Soaps het bericht van u ontvangt om uw persoonsgegevens te verwijderen.

Uw privacy-rechten

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, wissen en/of over te laten dragen.

Indien u gebruik wilt maken van een recht of u heeft hierover vragen, neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres. Wij zullen binnen twee weken reageren op uw vraag of verzoek.

Contact

Heeft u klachten, vragen of opmerkingen over de bescherming van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met Trashy Soaps, via info@trashysoaps.nl.

Bent u niet tevreden met de behandeling van uw klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door Trashy Soaps, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Trashy Soaps houdt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. De gewijzigde privacyverklaring publiceren wij op onze website. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze versie is opgesteld in november 2020.

Ons site-adres is: https://www.trashysoaps.nl.

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.